Địa chỉ:Đông Nam - Quan Lạn - Vân Đồn - Quảng Ninh
EnglishVietnamese
Phòng 2 người

Phòng 2 người

Giường1 giường 1m8
Số khách2
Tầm nhìnCửa sổ
Diện tích Phòng22m2
Check Details