Địa chỉ:Đông Nam - Quan Lạn - Vân Đồn - Quảng Ninh
EnglishVietnamese
Phòng 4 người

Phòng 4 người

Giường2 giường 1m6
Số khách 4
Tầm nhìnrộng thoáng
Rộng30m2
Check Details