Địa chỉ:Đông Nam - Quan Lạn - Vân Đồn - Quảng Ninh
EnglishVietnamese
Phòng 3 người

Phòng 3 người

Giường1 Giường 1m6 và 1 giường 1m2
Số khách ở3
Tầm nhìnPhố
Diện tích phòng26m2
Check Details