Địa chỉ:Đông Nam - Quan Lạn - Vân Đồn - Quảng Ninh
EnglishVietnamese
Phòng 4 người

Phòng 4 người

Giường2 giường 1m6
Số khách 4
Tầm nhìnrộng thoáng
Rộng30m2
Check Details

Phòng 2 người

Giường1 giường 1m8
Số khách2
Tầm nhìnCửa sổ
Diện tích Phòng22m2
Check Details

Phòng 3 người

Giường1 Giường 1m6 và 1 giường 1m2
Số khách ở3
Tầm nhìnPhố
Diện tích phòng26m2
Check Details